Relaties in de breedste zin van het woord

Millennial Coach

Millennials behoren tot de eerste generatie die volwassen werd in het nieuwe millennium. Een vijfde van hen kampt met burn-out klachten zoals je onzeker voelen, niet goed tegen herrie kunnen, het gevoel hebben er alleen voor te staan, prikkelbaarheid, een gevoel van stress op werk/studie, je emotioneel labiel voelen en het gevoel hebben grip te verliezen. Blijf hier niet langer mee rondlopen. Ik kan je op een laagdrempelige manier helpen om samen met jou inzicht te krijgen in jouw aangeleerde patronen die deze klachten veroorzaken en in stand houden. Ik werk daarbij met MBTI, de Myers Briggs Type Indicator. Dit is een methodiek om je persoonlijkheid in kaart te brengen en geeft inzicht in je eigen persoonlijke voorkeuren. Werken met MBTI betekent dat je nieuwe mogelijkheden zult zien voor persoonlijke groei en je omgeving veel beter leert begrijpen. MBTI leidt tot een beter gevoel over jezelf.

Relatie coach

In iedere relatie komen spanningen. ergernissen en ruzies voor. Dit is normaal en hoeft niet te duiden op een ongezonde of falende relatie. Wanneer partners echter in hun relatie tegen problemen aanlopen waar zij zelf niet meer uit kunnen komen, staan zij voor de keuze om ofwel de relatie te beëindigen, of hulp van buitenaf in te schakelen. Indien jullie voor het laatste kiezen kan ik jullie helpen om met elkaar mogelijke oplossingen te zoeken en vinden. Ik bied echter geen kant en klare oplossingen; jullie zullen beiden energie moeten steken in jezelf en in je relatie om de coaching te laten slagen...

Scheiding coach

Een echtscheiding verandert je leven ingrijpend. Het betekent het einde van een levensfase. maar óók het begin van een nieuw leven. Daar komen veelal gevoelens bij zoals woede, verdriet, schuld en onmacht. Door deze gevoelens lopen de gemoederen tussen de ex-partners snel op. Ik kan je helpen met het verwerken van verdriet en de emotionele belasting. Hierbij worden tegelijkertijd doelen voor het heden en voor de toekomst gesteld... Wij gaan samen werken aan het optimaliseren van je sterke kanten. zodat je je daarna op positieve wijze kan focussen op een nieuwe toekomst www.collaborativedivorce.nl

Ouders en kinderen

Natuurlijk beleeft ieder kind een scheiding op zijn of haar manier... De manier van scheiden is hierbij voor hen van groot belang. Daarom is sinds maart 2009 het maken van een ouderschapsplan voor gehuwde en geregistreerde ouders alsook voor samenwonende ouders wettelijk verplicht... Ouders met minderjarige kinderen moeten als zij uit elkaar gaan een ouderschapsplan maken. Hierin staan afspraken over de verzorging en opvoeding van de kinderen. In de turbulente tijd waarin het ouderschapsplan tot stand moet komen kan ik jullie begeleiden om goede afspraken te maken voor nu en in de toekomst. Waarbij het belang van jullie kinderen voorop staat. Ook is het hebben van een enkel gesprek met kinderen vaak al voldoende om dit ingewikkelde scheidings-proces waarin zij onbedoeld terecht zijn gekomen, voor hen begrijpelijk te maken.
Maak nu een afspraak en zie waar jullie uitdagingen liggen

Waar staat Ardje voor

professional

Aanpak

Door de jaren heen heb ik mijn eigen methode ontwikkeld waarbij oplossingsgericht werken een belangrijk onderdeel is. Je moet niet te lang blijven hangen in het verleden maar je juist richten op je toekomst... Hierdoor krijg je nieuwe inzichten en energie. Mijn aanpak is warm, betrokken en "to the point" waarbij óók humor zeker niet ontbreekt! Bij het eerste gesprek gaan we kijken hoe het komt dat het niet gaat zoals je zou willen dat het gaat. Samen gaan we aan de slag met deze inzichten. De kern van de sessies zal zijn het opnieuw creëren van begrip, respect en acceptatie voor elkaar.

hart

Visie & Missie

Mijn jarenlange ervaring heeft mij bevestigd dat wanneer je goed inzicht krijgt in je eigen patronen, je de neerwaartse spiraal waarin je onbedoeld terecht bent gekomen kan doorbreken. Hierdoor ontstaan inzicht en rust die nodig is om je weer te kunnen richten op je toekomst.
Gelouterd door mijn persoonlijke ervaringen ben ik zeer gemotiveerd om mensen te helpen om zich bewust te worden van hun eigen kracht.

Maak een afspraak

Wie is Ardje Sandkuyl

klok

Ardje Sandkuyl

ardjesandkuyl@gmail.com
WhatsApp: 06 430 300 06

In de eerste jaren van mijn huwelijk heb ik met mijn gezin in Noord-Amerika en Azië gewoond. Mijn bestaande interesse in menselijke relaties werd daardoor aangewakkerd en werd mij duidelijk dat de regels van een goede relatie overal ter wereld hetzelfde zijn. namelijk respect en acceptatie, Na mijn terugkeer in Nederland ben ik mij verder gaan verdiepen in relaties in de ruimste zin des woords, Nog steeds volg ik workshops en cursussen omdat je naar mijn mening nooit bent uitgeleerd. Immers, er valt zoveel te leren, met name van elkaar'

Opleiding/ervaring

  • Vierjarige post HBO-opleiding coaching en counseling: Europees Instituut (www.europeesinstituut.nl)
  • Mediation opleiding: NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen)
  • MBTI I en II Gecertificeerd ( Center for Applications of Psychological Type, Boston, USA)
  • EFT opleiding ( Emotionally focused therapy ) voor relaties en individuen
  • Opleiding: Conflictueus ouderschap na scheiding en in nieuw samengestelde gezinnen ( Interactie Academie)
  • Jaaropleiding meditatie en spiritualiteit ( Jan Geurtz)
  • Mindfulness ( GGZ Brabant)
  • Opleiding Collaborative Divorce Coach, Vereniging Collaborative Divorce, Holland
  • Oplossingsgerichte workshops bij Kim Insoo Berg.

Maak een afspraak
Ardje heeft ons echt
geholpen elkaar weer te vinden.
Objectief en toch heel betrokken.
Ardje zorgde in deze lastige tijden voor begrip.
Ik voel me echt een betere helft van mezelf
door de gesprekken met Ardje
Onze kinderen voelden zich
enorm gehoord in hun gesprek met Ardje.

De Intune Methode

Two people in a good relation
never have the same character
they just have the best
understanding of their differences
Ik vind het belangrijk dat de gesprekken in een veilige, warme omgeving plaatst vinden en dat we het niet zwaarder gaan malen dan het is. Ik begeleid jullie gedurende de eerste paar weken en dan laat ik jullie los, omdat jullie dan echt zelf in staat zijn om van jullie relatie iets moois te gaan maken. Mocht je na een paar maanden dan toch nog een apk-tje nodig hebben, dan is die mogelijkheid er natuurlijk altijd.
Kijk voor een uitgebreider beschrijving: intunemethode.nl maar ga ervan uit dat mijn methode voor iedere relatie geldt.


Een methode die inzicht en oplossingen biedt

Een belangrijke reden voor het niet soepel lopen van een relatie is vaak onbegrip voor de ander. Vaak denken wij bij het woord relatie dat het om een liefdes-relatie gaat. Er hoeft echter geen liefde in het spel te zijn om van een intermenselijke relatie te spreken, denk bijvoorbeeld aan een zakelijke relatie of een familie-relatie.
Het goed laten verlopen van relaties in de breedste zin van het woord is mijns inziens een van de moeilijkste dingen die er zijn. Wij reageren allemaal vanuit onze eigen belevingswereld op elkaar en dat kan soms leiden tot vervelende situaties en ruzies. Wij blijven dan hangen in onze eigen manier van kijken op de situatie en zijn dan niet meer bereid om naar de zienswijze van de ander te kijken.
Mijn missie is daarom mensen inzicht te geven in hun eigen patronen en daarmee samenhangend hun afweermechanisme. Hoe ze vanuit die afweermechanismen reageren en hoe dat dan kan leiden tot frustraties en irritaties. Heb je jouw patronen en afweermechanismen eenmaal door en ben je bereid om daaraan te werken, door eventueel wat aanpassingen te doen, dan zal de interactie met die ander ook gaan veranderen. Dat leidt dan weer tot meer begrip en respect voor elkaar en daarmee mooiere relaties.

Maak een afspraak

Maak een afspraak

Is dit wel iets voor mij/ons?

Vind je een sessie plannen even een stapje te ver? Aarzel niet en whatsapp direct met Ardje. Zij kan al je vragen beantwoorden en kijken wat er bij jullie past.

WhatsApp: 06 430 300 06


Ardje Sandkuyl
Rozenlaan 11
4835PB Breda
(+ enkele dagen per week in Amsterdam)

E: ardjesandkuyl@gmail.com
T: 0643030006